Sıkça Sorulan Sorular

İster kiracı, ister ev sahibi olalım evinizdeki değerlerin, poliçenizde yer alan bir tehlikenin etkisiyle zarar görmesi veya kaybedilmesi durumunda yerine konması için harcanacak maliyetin çok daha azı ile onları size geri kazandıracak tek şey evinizin sigortalı olmasıdır.

Evinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, evinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Trafik Sigortası Genel Şartlarının A.3/e maddesi ve Karayolları Trafik Kanununun 92/f. maddesi gereğince manevi tazminat talepleri, trafik sigorta poliçesi teminatı dışındadır.

Evinizi ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına kadar koruyan, komşularımıza karşı sorumluluklarımızı teminat altına alan, kısacası evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan tüm değerlerinizi güvence altına alan Konut Sigortalarıdır.

Trafik Sigortası, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu temin eder. Trafik sigorta poliçelerinden üçüncü şahıslara verilen zararlar karşılanabilir. Sigortalının kendi aracında oluşan hasarın trafik sigorta poliçesinden karşılanması mümkün değildir. Ancak Trafik Sigortası ile birlikte satın alabileceğiniz Cam Hasarları hizmeti ile kaza neticesinde aracınızın camlarının kırılmış olması durumunda tamirat masraflarını güvence altına alabileceksiniz.

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir, yapılan işleme de zeyil denir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin; adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise bazen sigortalıdan prim alınmasına, bazen de prim iadesine yol açabilir. Poliçe konusu malın satışında düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi yapılır.

Ferdi kaza sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. Bu sigorta beklenmedik ve ani kazalar sonucu gelişen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik iş görmezlik durumlarında ve tedavi masraflarını teminat altına alır. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.

1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır. Dar Kasko Kasko sigortasının ana teminat gruplarından bazıları için teminatın verildiği ürün çeşitidir. Kasko Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının hepsi için teminat verilen ürün çeşitidir. Genişletilmiş Kasko Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlardaki ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerin bazıları için teminat verilen ürün çeşitidir. Piyasada satılan kasko ürünlerinin çoğu genişletilmiş kasko sınıfına giriyor. Kasko sorgulama yaparak anlaşmalı sigorta şirketlerinin kasko tekliflerine hemen ulaşın. Tam Kasko Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminat verilen ürün çeşitidir. Teminatın içeriği dar kasko, kasko ve genişletilmiş kasko ürünlerden hangisine uyuyorsa bunun poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçe satın alırken bu hususa dikkat edilmesi gerekir.

İşyeri Sigortası, Akaryakıt Sigortası, Otel Sigortası, Eczane Sigortası gibi poliçe türlerini kapsar

İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası, Ürün Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası gibi poliçeleri kapsar

YURTİÇİ TAŞIYICI MALİ MESULİYET (SORUMLULUK) SİGORTALARI, YAT SİGORTALARI, TEKNE (HULL) SİGORTALARI, EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI sigortaları gibi poliçe türlerini kapsar

Konut Paket Sigortası, Yangın Sigortası, Kasa Hırsızlık Sigortası, Ortak Alanlar Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçe türlerini kapsar

Bireysel-Grup Sağlık sigortaları, Seyahat ve Ferdi Kaza, Yurt Dışı Seyahat Sigortası, poliçe türlerini kapsar

Karşılaştırma yaparak kasko poliçesi satın almak size çok önemli fiyat avantajı sağlar. Sigortam.net, paradan ve zamandan tasarruf etmenizi ve ihtiyacınıza en uygun kasko sigortasına sahip olmanızı sağlar. İnternet sitemizden çeşitli sigorta şirketlerinin kasko sigortalarını fiyat ile içerik yönünden karşılaştırarak en ucuz ve en doğru sigortaya sahip olabilirsiniz. Ayrıca teminat seçimleriniz, sahip olduğunuz indirimleri almanız ve muafiyetli poliçe seçmeniz kasko priminizi önemli ölçüde düşürür.

İnşaat Sigortaları, Montaj All Risk Sigortası, Makina Kırılma Sigortası, Elektronik Cihaz Sigortası Poliçelerini kapsayan bir ana branş türüdür.

Elementer Sigortalar, Sigortacılıkta Mal sigortaları olarak adlandırılabilir. Sağlık sigortaları ve Hayat Sigortaları Dışındaki tüm sigorta türleri Elementer Sigorta Türü olarak kabul edilir.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’ Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: ‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü ereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır: Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır: 9.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.), İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar, Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı önceden taraflar arasında uyuşularak tespit olunur.

İlgili tarafların “sigortalı adına yaptıkları faaliyetleri” sırasında, bordroya dahil edilmiş olmaları kaydı ile bildirilen işçilik ücretleri ve çalışan sayısına dahil edilmeleri şartı ile "sigortalı" olarak kabul edilir.

SGK’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini sigortacı üstlenir.

Size en yakın acenteler, kullanmış olduğunuz browser üzerinden alınan konumuza en yakın olan acenteler, sistem üzerinde yer alan bilgilerinin tamamlanma oranları ve platforma bağlanma sıklıklıklarına göre listelenirler.

Profil Skoru, Acentenin profilinde yer alan bilgilerin tamamlanmasına göre belirlenmektedir. Profil detayları tamamlandıkça Profil skoru yükselmektedir.

Eğer Sigorta acentesiyseniz, kayıt olmak için Site altında bulunan "Acenteni Kaydet" bölümünden veya Acente Girişi Bölümünde bulunan Acenteni Kaydet linkinden kayıt işleminizi başlatabilirsiniz.

Acentenizi kaydedersek TOBB Levha Kayıt numaranız kayıtlı ise Levha Kayıt sırasında TOBB'a kaydedilen e-posta adresinizi doğru girmeniz durumunda şifreniz sistem tarafından kayıtlı e-posta adresinize otomatik olarak giriş bilgilerinizi ve şifrenizi gönderecektir. Bu bilgi ve şifreler ile giriş yapabilir, acenteliğinizi tanıtabilmek için bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Unutmayın, listelemede daha önde çıkabilmek için tek yapmanız gereken bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak doldurmak ve profil puanınızı tamamlamaktır.

Acentelerin ön kayıtları TOBB internet sitesinde yer alan ve kullanıma açık olarak paylaşılan listelerden alınmıştır. Bu bilgilerin doğruluğunu en yakın Acente portalı teyid etmemektedir. Acente bilgileri her bir acente tarafından kendisi tarafından güncellenmektedir.

Hayır! en yakın Acente Prtalı tamamen ücretsiz bir platformdur. Platformda yer alan Acenteler ve Acenteler ile irtibat kurmak isteyen sigortalılar için hiçbir ek ücret talep edilmez

Sağlık Sigortaları, Özel Sağlık Sigortalarını kapsar ve Birseysel(Ferdi) Sağlık sigortaları ve Grup Sağlık sigortaları bu branşın altında toplanır

Hayat sigortaları, Bireysel emeklilik Sigortaları, Yıllık ve Uzun dönemli hayat sigortaları, Maluliyet sigorta türlerini kapsamaktadır.